Asociația Națională a Societăților de Dezmembrări Auto și Reciclare

ANSDAR este o asociație profesională, constituită în anul 2004 care reprezintă interesele profesionale ale membrilor săi în raporturile cu autoritățile, precum și cu alte organisme și organizații din România și din străinătate.

Prima întâlnire cu reprezentanții celor mai importante parcuri de dezmembrari din România a avut loc în data de 18.09.2004 la Hotel EDEN din Predeal. Membrii asociației sunt persoane juridice cu obiect principal de activitate în tratarea vehiculelor scoase din uz la sfârșitul vieții (VSU). Codurile CAEN pentru aceasta activitate sunt: CAEN 4677, CAEN 3831, CAEN 3832, CAEN 4532, CAEN 4531.

ANSDAR și-a propus să contribuie la dezvoltarea sectorului de dezmembrări auto și la creșterea gradului de reciclare/recuperare a pieselor conforme obținute din dezmembrarea vehiculelor prin susținerea societăților comerciale autorizate care au obiect de activitate tratarea vehiculelor avariate și/sau scoase din uz, comercializarea pieselor conforme.

ANSDAR pune la dispoziţie resursele, experiența acumulată până în prezent și împărtășește bunele practici membrilor săi, companiilor care doresc să devină membre ANSDAR, să se autorizeze și să desfășoare activități în conformitate cu standardele naționale și europene din domeniu. ANSDAR are expertiză în domeniu și a derulat un proiect cu finanțare europeană prin intermediul căruia IMM-urile din asociație au beneficiat de servicii specializate de consultanță dezvoltând capacitatea acestora de a elabora/implementa politici de management, marketing și referitoare la calitate în scopul creșterii competitivității și dezvoltării portofoliului de noi clienți.

ANSDAR contribuie la extinderea și consolidarea acestui sector prin inițiative de promovare a desfăşurării unei activităţi *curate*, conştientizarea populaţiei şi a celor implicaţi asupra pericolului tratării necontrolate a vehiculelor, de armonizare a legislaţiei în domeniu prin participarea la dezbateri şi realizarea actelor normative aplicabile specificului românesc în acest domeniu, creşterea gradului de pregătire al membrilor, combaterea concurenţei neloiale şi a evaziunii fiscale, realizarea de parteneriate durabile între actorii implicaţi în tratarea şi gestionarea vehiculelor scoase din uz, pregătirea și perfecționarea angajaților din această industrie în concordanță cu standardele naționale și europene, realizarea și recomandarea de sisteme informatice online care să ofere soluţii la problematica cu care se confruntă membrii, sprijinirea directă a inițiativelor membrilor în dezvoltarea economică teritorială, recuperare şi reciclare, realizarea de studii şi informări referitoare la acest domeniu de activitate.

Cu sprijinul nemijlocit al celor doi membrii fondatori care s-au implicat activ în activitatea de zi cu zi cât și în diferite grupuri de lucru organizate de către autorități și alte entități din domeniu ANSDAR a contribuit activ la completarea legislației în vigoare astfel încât activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz să poată fi prestată și de societăți comerciale, altele decât REMAT. Până în anul 2004, inclusiv, activitatea de dezmembrare/reciclare vehicule putea fi desfășurată doar de societăți de reciclare de tip Remat, în baza unei autorizații de colectare eliberată de către Ministerul Economiei prin CNRM (Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor) numai dacă societatea avea în proprietate platforma betonată, acces la calea ferată, prese hidraulice specifice, s.a.m.d. conform NORMA 20/08/2001 (vezi - CONDIȚII MINIME pentru autorizarea agenților economici care desfășoară activități de valorificare a deșeurilor metalice feroase).